• Nevíte co s nevyužitým
    lesem nebo dřevem?
    Cenově ohodnotíme les nebo dříví a případě vašeho zájmu
    můžeme odkoupit za maximální možnou cenu.

Jakou cenu zvolit při prodeji lesa

Prodávající lesa, zvláště pokud není odborně znalý této problematiky, stojí před nelehkým úkolem. Jakou nabídkovou prodejní cenu má stanovit. Vycházet z administrativní ceny lesa stanovené znaleckým posudkem není zcela šťastné řešení. Ve většině případů, zvláště při zastoupení mladších porostů je les za cenu administrativní neprodejný .

Akceptovat první nebo druhou nabídku zájemců, kteří Vás sami osloví, nebo vyhledají je naprosto nepřijatelné. V tomto případě můžete les prodat za zlomek skutečné tržní ceny. Zveřejnit úmysl prodeje lesa a čekat na konkrétní cenové nabídky není také optimální. V těchto případech nemáte nikdy jistotu, zdali nabízená cena odpovídá tržní hodnotě. Jediným správným řešením při přímém prodeji, je znát tržní hodnotu lesa, neboli cenu obvyklou podloženou odborným výpočtem a z této ceny vycházet pro stanovení výchozí nabídkové prodejní ceny.