Server www.cenalesa.cz poskytuje zcela zdarma poradenské služby pro majitele lesů kteří přemýšlí o prodeji lesních pozemků, popřípadně chtějí znát trží cenu svého lesa. V tomto oboru dále nabízíme kompletní servis při prodeji a nákupu lesních majetků.  Díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti lesního hospodářství jsem schopni velice rychle vypracovat tržní odhad lesních pozemků, vytěžené dřevní hmoty, popřípadně pomoci při realizaci prodeje.

Celková výměra prodávaného lesa

- důležitá je ucelenost majetků

Možnosti dalších produkcí

- mimoprodukční funkce lesa je velmi omezená lesním zákonem

Atraktivita lokality, situace na trhu se dřívím

- cenu lesa nejvíce ovlivňuje druhová skladba dřevin, kvalita dřevin je zase ovlivněna lokalitou, nadmořskou výškou. Čím je v daném období lepší cena dřeva, tím se zvyšuje i poptávka po lesních pozemcích.